Föräldraförsäkringar

Föräldraförsäkring – Vad är det?

Detta begrepp är ett samlingsnamn för ett antal åtgärder inom det socialpolitiska området. Dessa åtgärder kan ses som förmåner som kan ge ersättning till föräldrar. Åtgärderna inom Föräldraförsäkringen administreras av Försäkringskassan och det är de folkvalda politikerna som styr exakt hur förmånerna skall utformas.

De förmåner som ingår i föräldraförsäkringen är föräldrapenning, barnbidrag och flerbarnstillägg, tillfällig föräldrapenning, vårdnadsbidrag samt underhållsstöd. Nedan tänkte jag ge en kort beskrivning av var och en av dessa förmåner.

Föräldrapenning

Föräldrapenningen är en rättighet för varje förälder som får ett nytt barn alternativt adopeterar ett barn. Denna förmån innebär att föräldrarna sammanlagt kan få 480 dagar med bidrag, det vill säga föräldrapenning. 60 dagar innan beräknad förlossning kan mamman börja plocka ut denna ersättning och om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet så har båda rätt att ta ut hälften av dagarna var.

Tillfällig föräldrapenning

Detta är en tillfällig förmån och kan bli aktuell för en förälder när ordinarie vårdare har en åkomma som kan smitta eller är sjuk, barnet är smittat eller sjukt eller när andra föräldern blir tvungen att gå med ett av de andra barnen (inom familjen) till läkare eller barnavårdscentral, habilitering, specialskola eller motsvarande.

Barnbidrag

Barnbidrag är precis som det låter ett bidrag (1050 kr per barn och månad) som kan betalas ut till föräldrarna tills barnet fyllt 16 år. I regel betalas barnbidraget ut till mamman men om man ansöker om att barnbidraget skall delas så kan Försäkringskassan lösa det.

Flerbarnstillägg

Flerbarnstillägget är en typ av komplement till barnbidrag och innebär att föräldrarna får en extra ersättning om de har fler än ett barn. För det andra barnet får de exempelvis 150 kr mer utöver barnbidraget per månad.

Vårdnadsbidrag

Vårdbidrag eller ”Kommunalt vårdbidrag” som det också brukar benämnas innebär ett bidrag som kan betalas ut till svenska föräldrar som är EU-medborgare men inte bor i Sverige. Detta har tillkomit eftersom Föräldraförsäkringarna kan se väldigt annorlunda ut i de olika EU-länderna, och tanken med bidraget är att det skall kunna regleras så att föräldrarna varken får för mycket eller för litet i bidrag.

Underhållsstöd

I de fall där föräldrarna är skilda så skall den förälder som inhyser barnet/barnen få underhållsbidrag från den andra föräldern. I praktiken så fungerar inte detta i alla fall och det är därför som underhållsstödet finns. Underhållsstödet kan ge ersättning till den förälder som inhyser barnet/barnen med som mest 1273 kr per månad och barn.

Jag hoppas att du lärt dig lite mer om hur Föräldraförsäkringen fungerar efter att ha läst denna artikel.

Lämna ett svar