Högskoleprovet

Ett prov för alla som vill vidare

Sverige har ett av världens mest generösa skolsystem. Från första dagen i förskolan till sista dagen på universitet behöver en svensk elev aldrig betala en krona i avgift för sin skolgång. Dessutom erbjuds CSN-lån som underlättar finansieringen för de studenter som inte studerar på sin hemort.

För att så många som möjligt ska få chansen att vidareutbilda sig finns det även flera sätt att få en plats på högskoleutbildningarna. De två vanligaste alternativen är via betyg eller via ett högskoleprov, genom en hög poäng på detta prov kan vem som helst komma in på en utbildning oavsett personens tidigare studieresultat eller utbildning. Provet har inte något krav på medborgarskap, ålder eller att personen måste ha uppehållstillstånd i Sverige.

I likhet med det öppna skolsystemet har reglerna kring högskoleprovet konstruerats på ett sätt så att så många som möjligt ska få chansen att ta sig vidare i sin utbildning.

Utomlands

De personer som befinner sig utomlands har chansen att göra högskoleprov i det land de befinner sig. Detta sker då vid några av de svenska skolor som finns i Europa. Oavsett om provet genomförs i Sverige eller i ett annat Europeiskt land sker det exakt samtidigt. Det medför att det inte går att genomföra provet i länder med stora tidsskillnader mot Sverige.

Byte av provort

De som anmält sig till högskoleprovet till en ort och inte kan ta sig dit har möjlighet att ändra skrivort. För att genomföra ett byte ska högskolan där personen vill skriva sitt prov kontaktas. Däremot tillkommer en ny anmälningsavgift om byte av ort sker efter sista anmälningsdag.

Det händer att mindre provorter stryks och de fåtal som anmält sig får skriva på en närbelägen ort, dessa personer behöver självklart inte betala anmälningsavgiften ännu en gång.

Högskoleprovet kan skrivas två gånger per år

Provet genomförs två gånger per år, vår respektive höstprovet, exakt datum kan skilja från år till år dock så är sista anmälningsdag alltid densamma, 15 februari för vårprovet och den 15 september på hösten, själva provet sker sedan en lördag cirka 6 veckor senare.

Lämna ett svar