Låg kostnad för bilägandet

Minska dina kostnader för bilägandet

Bilen är efter hyran den största utgiften för många hushåll. Inte nog med att den är dyr att köpa in utan därtill kommer skatten, försäkringen, bensinen och reparationer. En bil som är billig i inköp behöver definitivt inte vara det billigaste alternativet i längden.

Detta eftersom det är så många olika saker som skapar utgifterna på bilen. Men det betyder också att man kan pressa flera olika utgifter. Här kommer några saker man kan göra för att få ett mer ekonomiskt bilägande.

Räntan

Många tar lån för att köpa bil. Bilbolagen erbjuder, vad som många upplever, generösa lånevillkor och en konkurrenskraftig ränta. Men det går alltid att få lägre ränta om man bakar in billånet i huslånet. De som inte har belånat sitt hus fullt kan därmed få ner räntan på billånet nästan till hälften.

Försäkringen

När en helförsäkring kostar flera tusenlappar per år kan det vara lockande att gå ner på halvförsäkring eller enbart trafikförsäkring. Är bilen inte mer värd än några tusenlappar är det definitivt smart att gå ner på halvförsäkring.

Det som skiljer de bägge två försäkringsmodellerna är att helförsäkringen även ersätter för vagnskada oavsett om det är skadegörelse eller olyckshändelse. Men man får alltid betala en självrisk. När då självrisken blir lika dyr som bilen är det inte värt att ha helförsäkring.

Men även de som har helförsäkring på bilen kan spara stora summor genom att varje år jämföra och välja den billigaste bilförsäkringen på marknaden vilket du kan göra här.

Skatten

Skatten är en av de punkter som är svårast att påverka. En helt ny bil är visserligen skattefri i några år men samtidigt är inköpspriset rejält högt vilket inte på långa vägar uppvägs av denna frihet från skatt.

Däremot varierar skatten beroende på hur stor bil man har. Det är inte den största posten som går att påverka men genom att köpa en mindre bil går det att pressa denna utgift något.

Bensinen

Det är framförallt på denna punkt som pengar går att spara. Ett sätt är att föra bok över hur mycket man åker per månad och var man åker. En mycket stor del av alla bilfärder är på under fem kilometer vilket lätt kan ersättas med cykel. Kanske kan även resan till stadskärnan ersättas med buss?

Visserligen kostar bussbiljetten men jämför det med bensinkostnaden och parkeringskostnaden. När man fört bok en månad återstår bara det lite jobbigare steget, dvs att byta ut de onödiga bilresorna till cykel eller bussresor.

Lämna ett svar