Liftutbildning för att arbeta på höga höjder

Utbildningar

En lift är en höj och sänkbar maskin med en plattform där det finns möjlighet att stå. Vanligtvis styrs liften direkt från plattformen. Liftarnas storlek varierar kraftigt och likaså hur högt upp de når. Professionella yrkesmän bör ha någon form av liftutbildning om liften är en del av deras vardagliga arbetsredskap.

Det enda som krävs för att skicka in en anmälan är att du är 18 år fyllda. Det finns olika modeller på liftar, vissa lyfts upp underifrån och andra är mer kranlika.

Därför behövs en liftutbildning

För att vara verksam och arbeta på en lift krävs det ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren. Ett bra sätt att lära sig hantera maskinen är att gå en liftutbildning. Utbildningen omfattar bland annat hur olika liftar är konstruerade, daglig tillsyn och säkerhet.

Att arbeta från höga höjder innebär alltid en större risk för skada än de arbeten som utförs på marknivå. Ställningsbygge är en annan utbildning där man reser ställningar eller specialställningar för svårare byggnader som kyrkor etc.

Att arbeta från en lift

Det är flera yrken som använder sig av liftar och de som arbetar på dem har en godkänd liftutbildning. Fönsterputsarna är kanske dem som vi allra oftast ser inne i städerna som står på liftar men det finns många fler. I stort sett alla som arbetar med att bygga nya hus har användning av liftar. Takläggare, målare och givetvis snickarna. Med en lift går arbetet lätt att utföra eftersom grunden är stadig.

En sådan sak som att frakta redskapen blir även det betydligt lättare då de följer med upp direkt. En målare kan stå stadigt och arbeta tills färgpytsen är slut uppe i en lift. En målare som står på en stege får sällan med sig hela pytsen upp.

En annan person bör dessutom stå nedtill så att stegen hålls stabil som en säkerhetsåtgärd. En annan aspekt är ergonomin. Obekväma arbetsställningar sliter på kroppen och orsakar skador.

Lämna ett svar