Produkter och tjänster

Produkter och tjänster

Vi erbjuder produkter och tjänster från i första hand väletablerade fabrikanter och
agenturföretag. Produkterna i vårt sortiment uppfyller branschens krav när det gäller
godkännanden.

Sortimentet består av:

– Segjärnsrör
– Stålrör
– Rostfria rör
– Dräneringsrör
– Tryckrör
– Markavloppsrör
– Vägtrummor
– Kabelskyddsrör
– Inomhusavloppsrör
– Golvvärmerör
– Rörkopplingar

– Elsvetsprodukter
– Ventiler
– Pumpar
– Fiberduk
– Geonät
– Bentonitmattor
– Ogräsduk
– Prefabricerade pumpstationer
– Slutna tankar
– Infiltrationsanläggningar
– Reningsverk

– Gatubetäckningar
– Betongkantsten
– Betongbrunnsrör
– Plastbrunnar
– Avvattningsrännor
– Cellplastisolering
– Kantelement i betong
– Fuktspärrsprod. typ Platon.
– Snökäppar
– VVS-produkter
– Verktyg

Lämna ett svar