Sjuk-olycksfallsförsäkring

Har du rätt försäkring?

Vi har ett skydd på arbetet via en olycksfallsförsäkring. Det är en allmän försäkring då du är försäkrad mot olyckor under vistelsetiden du är på ditt arbete, likaså gäller den för dit och hemresan från jobbet. Men vad har du för försäkring på fritiden ?

Det allmänna skyddet är inte tillräckligt. Skulle du råka ut för en olycka som inte har med den allmänna försäkringen att göra, om du råkar ut för något på din fritid, så kan det bli en ekonomisk katastrof för dig. För att du ska få fullgott skydd så kan du teckna en privat sjuk och olycksfallsförsäkring. Då kan du känna dig trygg även på din fritid.

Jämför pris Sjuk-olycksfallsförsäkringar

När du ska teckna en sjuk och olycksfallsförsäkring, ska du jämföra olika sjuk och olycksfallsförsäkringar med varandra. Då kan du hitta den billigaste sjuk och olycksfallsförsäkringen men en försäkring som ändå har bäst förmåner. Genom att teckna en sjuk och olycksfallsförsäkring, så ger du dig själv och din familj ett bra skydd om något skulle hända.

Den allmänna försäkringen ersätter inte vid sjukdom. Tvärtemot vad vi tror, så drabbas fler av sjukdom än av olyckor. Den privata sjuk och olycksfallsförsäkringen ger ersättning både för sjukdomar och olyckor. Ersättning får du också om du skulle få bestående invaliditet orsakat av sjukdom eller olycksfall.

Engångsbelopp

Det kan vara ett engångsbelopp som du får genom din sjuk och olycksfallsförsäkring. Du kan även bli ersatt vid ekonomisk invaliditet, som är t ex. om du skulle bli långtidssjukskriven och inte kan jobba. Då går din sjuk och olycksfallsförsäkring in och ersätter dig för förlorad arbetsinkomst. Du blir tryggare.

Det finns en ungefärlig tumregel du kan gå efter. Den säger att kollektivanställda får ut cirka 70 % i lön om de skulle drabbas av sjukdom eller olycka och inte kan arbeta. Företagare och anställda som står utanför kollektivavtalet erbjuds inget skydd alls.

Jämför sjuk och olycksfallsförsäkringarna med varandra. Utbudet är stort och väldigt varierande. Flera bolag har begränsningar i sina sjuk och olycksfallsförsäkringar. Det är framförallt begränsningar när det gäller sjukdom, men i något fall gäller det också olycksfall. Här kan du höra dig för mellan de olika försäkringsbolagen vad deras begränsningar gäller.

Tänk på följande om du ska teckna en sjukolycksfallsförsäkring

Det finns tre varianter av begränsningar, de är:

Ingen ersättning vid sjukdom

Ingen ersättning vid uppräknad sjukdom

Endast de sjukdomar som räknas upp ersätts

Du kan få en sjuk och olycksfallsförsäkring du är mycket nöjd med. Det är du som tecknar sjuk och olycksfallsförsäkringen, det är du som bestämmer vilket skydd du vill ha. Huvudsaken är att du själv blir nöjd. Det är en sjuk och olycksfallsförsäkring som tecknas individuellt, specifikt för just dig.

Vissa försäkringsbolag kräver att du redan är kund hos dem för att få teckna en sjuk och olycksfallsförsäkring. Vissa kräver att du är med i en viss bank för att du ska få försäkringen.

Hitta rätt försäkring till rätt pris

Internet har bra, snabba, lätta och utmärkta tjänster för just dig, som ska teckna en sjuk och olycksfallsförsäkring. Dessutom är dessa tjänster gratis. Du får snabbt svar på dina eventuella frågor av en skicklig och duktig försäkringsrådgivare.

De flesta bolagens sjuk och olycksfallsförsäkringar går att jämföra samtidigt och du får svar meddetsamma. Du slipper sitta i telefon och ringa från försäkringsbolag till försäkringsbolag. Du spar mycket tid på att använda nätets tjänster.

Sjuk och olycksfallsförsäkringen är ett bra skydd för dig i det dagliga livet. Du kan vara nöjd och trygg när du bär med dig vetskapen om att du hittade den bästa och mest prisvärda sjuk och olycksfallsförsäkringen med de bästa förmånerna.

Lämna ett svar