Utbildningar i Stockholm

Vuxenutbildning i Stockholm

Det finns flera olika typer av vuxenutbildningar att tillgå för de som känner att de behöver bättra på sina kunskaper inom olika områden. Det kan handla om personer som valde att aldrig gå på gymnasiet, eller gick ut grundskola eller gymnasium med betyg som inte räcker till för att konkurrera om jobben.

I tider av lågkonjunktur och hög arbetslöshet är det ofta de med minst utbildning som har svårast att skaffa jobb. Det kan därför vara en bra idé att ta igen det man förlorat och därigenom öka möjligheter till jobb, samt att i allmänhet bättra på sin kompetens inom ett särskilt område.

Kommunala vuxenutbildningar

Det finns dels kommunala vuxenutbildningar man kan gå, och dels privata alternativ. Bland de kommunala märks framförallt komvux, som ämnar ge vuxna chansen att bättra på sina grundskole- eller gymnasiebetyg, särvux, en vuxenutbildning för personer med särskilda behov och svenska för invandrare som finns till för att ge personer med ett annat modersmål än svenska en möjlighet att lära sig det svenska språket och därigenom få bättre möjligheter att komma in i samhället.

Privat eller fristående vuxenutbildning i Stockholm

Ett exempel på en privat vuxenutbildning i Stockholm är Jensen som erbjuder 13 gymnasiala yrkesutbildningar och 130 fristående gymnasiala kurser. Man har ofta möjlighet att plugga på distans, samt på hel- eller halvtid.

Lernia är ett annat exempel på en fristående vuxenutbildning i Stockholm och erbjuder flera utbildningar anpassade för yrkeslivet inom vitt skilda ämnen. I dessa utbildningar ingår också praktik, vilket kan ge en unik möjlighet att känna på hur yrkeslivet inom en viss bransch kommer se ut.

Var i Stockholm ges utbildningarna?

Det finns flera ställen där man kan läsa en vuxenutbildning i Stockholm, både i innerstan och i förorter. För en fullständig lista över utbildningsställen bör man gå in på Stockholms stads hemsida eller på någon av de privata alternativens hemsidor.

Lämna ett svar