Vad är PPI för något?

Förklaring om PPI

Det finns många olika typer av försäkringar och ekonomiska skydd som infaller vid olika typer av skador. Men har du hört talas om PPI? För gemene man så är min tro att detta inte är en allmänt känd försäkring. Därför tänkte jag i denna text beskriva vad PPI är och vilken nytta du kan ha av denna försäkring.

Beskrivning av PPI

PPI betyder Payment Protection Insurance på engelska och kort och gott Betalskyddsförsäkring på Svenska. Det är en försäkring som ersätter kostnader om du skulle arbetslös eller sjukskriven (i vissa fall även dödsfall) och i samband med det öka risken för betalningsoförmåga. Denna försäkring skall inte förväxlas med inkomstförsäkring som kompletterar a-kassan och endast ger ersättning vid arbetslöshet.

Den mest kända Betalskyddsförsäkringen är det så kallade Låneskyddet som Långivare och Låneförmedlare kan erbjuda i samband med att ett lån ges. Ofta lägger Långivaren eller Låneförmedlaren då ett försäkringsbelopp (den ersättning som kan ges vid skada) som motsvarar den räntekostnad som lånet innebär för låntagaren. Denna specifika försäkring kallas ibland också för Bolåneskydd (Mortage Payment Protection).

Det vanligaste upplägget är att utbetalningar görs i maximalt 12 månader och med 30 dagar karenstid efter att försäkringstagaren eller den försäkrade blivit arbetslös eller sjukskriven.

Ersättningsnivåer

Försäkringen kan tecknas av, i regel, personer mellan 18 – 60 år. Ersättningsnivån är begränsad till mellan 9000 kr – 15000 kr beroende på vilken försäkringsgivaren är. Samma sak gäller premien som grundas på en procentsats av försäkringsbeloppet. Denna kan variera mellan 4 % upp till 9 %. Har du exempelvis en räntekostnad på 5000 kr och väljer att försäkra detta belopp så har du en månadspremie på 450 kr om din procentsats (rate) är 9 %.

PPI går egentligen applicera på de flesta typer av produkter/tjänster, oftast där betalningsformen är månadsbetalning. Exempelvis: Konsumentkrediter, försäkringspremier (t.ex. till en livförsäkring), kreditkort (där exempelvis det lägsta belopp som kunden är skyldig att återbetala varje månad ersätts), skol- och utbildningsavgifter, kostnader för inställda resor, kostnader för hyresavtal, el-abonnemang etc.

Ekonomiskt skydd

Ett annat exempel på ett ekonomiskt skydd som träder in vid ofrivillig arbetslöshet är den försäkring som koreanska Hyundai lanserade för att för att möta den minskade efterfrågan på nya bilar i finanskrisens spår. I korthet innebär den att den bilköpare som blir arbetslös kan lämna tillbaka sinbil och få tillbaka hela köpesumman.

Denna typ av betalskyddsförsäkringar är vanliga i Storbritannien och börjar så smått även komma till Sverige. Olika typer av avbeställningsskydd och dubbel bolånekostnadsförsäkring (om man inte får sin lägenhet eller sitt eller hus sålt och får dubbla bolånekostnader) finns exempelvis på marknaden idag.

Öka tryggheten

Den stora fördelen med denna försäkring är att den ökar tryggheten både för försäkringsförmedlaren (exempelvis en bank som minskar sin risk för inställda räntebetalningar) och för försäkringstagaren/den försäkrade som minskar sin risk för att få betalningsanmärkningar, bli vräkt etc.

De vanligaste försäkringsgivarna för denna försäkring i Sverige idag är Genworth Financial och Cardiff som ingår i BNP Paribas Group.

Jag hoppas denna artikel lärt dig lite mer om vad PPI är för något och vad denna typ av försäkring kan göra för att öka tryggheten!

Lämna ett svar